herb BIP - Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce

www.bip.ops.sobotka.pl

Mapa biuletynu

OPS w Sobótce
|___Dane teleadresowe
O Ośrodku
|___Aktualności
      |___Zarządzenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej o ustanowieniu dnia wolnego od pracy i ustalenia terminu jego odpracowania
      |___INFORMACJA O DNIU WOLNYM- 12 LISTOPADA 2018
      |___NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2018/2019
      |___DOBRY START
      |___Ogłoszenie o dniu wolnym w dniu 02 stycznia 2018
      |___OGŁOSZENIE O DNIU WOLNYM 13 LISTOPADA 2017 ROKU
      |___OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA PROGRAMY PROFILAKTYCZNE NA ŚWIETLICE ORAZ ZAJĘCIA SPORTOWE
      |___NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2017/2018
      |___Ustawa " Za życiem" Informacje
      |___Informacja na temat akcja dożywiania organizowanego przez MEN
      |___Tydzień pomocy dla ofiar przestępstw
      |___Informacja o pomocy dla osób dotkniętych przestępstwem
      |___Informacja dla osób, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 01-07-2013 w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.
|___Kadra
|___Kontrole
|___Polecane strony
|___Terminy wypłat świadczeń
|___Sprawozdania
      |___SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W 2017 ROKU
      |___INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU
      |___SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2016 ROK
      |___INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
      |___SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2015 ROK
      |___INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU
      |___INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2014
      |___ INFORMACJA Z PRZEGIEGU WYKONANIA PLANY FINANSOWEGO ZA 1 PÓŁROCZE 2014 ROKU
      |___INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2013
      |___INFORMACJA Z PRZEGIEGU WYKONANIA PLANY FINANSOWEGO ZA 1 PÓŁROCZE 2013 ROKU
      |___INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2012
      |___INFORMACJA Z PRZEGIEGU WYKONANIA PLANY FINANSOWEGO ZA 1 PÓŁROCZE 2012 ROKU
      |___INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2011
      |___INFORMACJA Z PRZEGIEGU WYKONANIA PLANY FINANSOWEGO ZA 1 PÓŁROCZE 2011 ROKU
|___Regulaminy
      |___REGULAMIN PRACY
      |___Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
      |___Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urządnicze
      |___Regulamin wynagradzania
|___Zadania
|___Statut
|___petycje
      |___Petycja z dnia 08.11.2018
            |___odpowiedź na petycję
            |___Petycja z dnia 08.11.2018
|___Ważne adresy
Pomoc społeczna
|___Akty prawne
|___Formy pomocy
|___Komu przysługuje pomoc?
|___Usługi opiekuńcze
|___Świadczenia zdrowotne
|___Rejony opiekuńcze pracowników socjalnych
|___Wnioski do pobrania
Domy Pomocy Społecznej
|___Zasady kierowania
|___Wnioski do pobrania
Niepełnosprawni
|___Orzecznictwo
|___PFRON
|___Wnioski do pobrania
Świadczenia Rodzinne
|___NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018 - KWOTY ZASIŁKÓW ORAZ KRYTERIUM
|___Świadczenia rodzicielskie
|___Wnioski do pobrania
|___Specjalny zasiłek opiekuńczy
|___Wymagane dokumenty
|___Świadczenie pielęgnacyjne
|___Zasiłek pielęgnacyjny
|___Becikowe
|___Dodatki do zasiłku rodzinnego
|___Zasiłek rodzinny
|___Ważne informacje
|___Akty prawne
PROGRAM " DOBRY START" 300 +
|___iNFORMACJE
Program "Rodzina 500 plus"
|___Dokumenty okres zasiłkowy 2017/2018
|___Informacje ogólne
|___Informacje w sprawie ustawy
|___Wniosek
Świadczenia ZA Życiem
|___Jednorazowe świadczenie przyznane na podstawie ustawy o wspraciu kobiet w ciąży i rodzin " Za życiem
|___Wniosek
Fundusz Alimentacyjny
|___NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018- DOKUMENTY I INFORMACJA
|___Akty prawne
      |___Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
|___Komu przysługuje FA
|___Okres otrzymywania FA
|___Postępowanie
|___Wnioski do pobrania
Dodatki mieszkaniowe
|___Akty prawne
|___Ważne informacje
|___Wnioski do pobrania
Dodatek energetyczny
|___Akty prawne
|___Ważne informacje
|___Wnioski do pobrania
Zamówienia publiczne
|___Przetargi
      |___Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej na terenie gminy Sobótka w latach szkolnych 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015
            |___Zawiadomienie o odrzuceniu ofert oraz unieważnieniu postępowania
      |___Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej na terenie gminy Sobótka w roku szkolnym 2011/2012
|___Konkursy
|___Zapytania cenowe dla zmówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30.000 euro
      |___Zapytanie cenowe dotyczące usługi świadczenia usług pogrzebowych od dnia 14.01.2019-31.12.2019
            |___Sprostowanie do zapytania ofertowego
            |___Zapytanie ofertowe
      |___Zapytanie cenowe dla zmówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro - zakup usługi obsługi informatycznej na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce w okresie od 14.01.2019 do 31.12.2019
            |___wniosek o udzielenie zamówienia
      |___Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) DOŻYWIANIE UCZNIÓW W SZKOŁACH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 ORAZ OSÓB DOROSŁYCH W OKRESIE OD WRZEŚNIA 2018- LIPCA 2019 ROKU Z TERENU MIASTA I GMINY SOBÓTKA
            |___Wyniki- Protokół z przeprowadzonego postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w art. 4 pkt. 8 ustawy PZP
      |___Zapytanie cenowe dotyczące usługi świadczenia usług pogrzebowych od dnia 01.02.2018-31.12.2018
            |___wyniki rozpoznania rynku z dnia 30.01.2018
      |___Zapytanie cenowe dla zmówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro - zakup usługi obsługi informatycznej na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce w okresie od 10.01.2018 do 31.12.2018
            |___wyniki rozpoznania rynku z dnia 10.01.2018
      |___Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) DOŻYWIANIE UCZNIÓW W SZKOŁACH Z TERENU MIASTA I GMINY SOBÓTKA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
            |___protokół z przeprowadzonego postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w art.4 pkt. 8 ustawy PZP
      |___Zapytanie cenowe dla zmówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro - zakup usługi obsługi informatycznej na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce w okresie od 16.01.2017 do 31.12.2017
      |___Zapytanie cenowe dla zmówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro Dożywianie uczniów w szkołach z terenu Gminy Sobótka w roku szkolnym 2016/2017
|___Regulaminy
Stypendia
|___Akty prawne
|___Uprawnieni
|___Wymagane dokumenty
|___Ważne informacje
Zespół Interdyscyplinarny
|___Informacje
|___Co to jest przemoc?
|___Ofiary przemocy
|___Sprawca przemocy
|___Instytucje
|___Wzory pism i pozwów
|___Ważne telefony
|___ADRESY I TELEFONY PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ
Karta Dużej Rodziny
|___Informacje
|___Wnioski do pobrania
Profilaktyka
|___Akty prawne
|___Poradnie i Ośrodki
|___Testy
|___Świetlice środowiskowe
|___Punkt konsultacyjny
|___Procedura postępowania z osobami zgłoszonymi do GKRPA
|___Jak może Ci pomóc GKRPA?
|___Czym jest uzależnienie?
|___Kontakt
|___Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
|___Sprawozdania
|___Programy
|___Zadania profilaktyki uzależnień
|___Kontrole
      |___PLAN KONTROLI W 2019 ROKU
Kontrola zarządcza
|___Oświadczenia
      |___Oświadczenie za 2016 rok
      |___OŚWIADCZENIE ZA ROK 2015
      |___Oświadczenia za 2014 rok
|___Plany działalności
      |___PLAN DZIAŁALNOŚCI NA ROK 2017
      |___PLAN DZIAŁALNOŚCI NA ROK 2016
|___Sprawozdania
      |___SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW ZA ROK 2015 ROK
Projekt " MOCne więzi "
|___O projekcie
|___Informacje
|___Specjaliści i wsparcie
Informacje
|___Nabór na wolne stanowiska
      |___nabór na stanowisko opiekunka środowiskowa
      |___Nabór na referenta ds. dodatków mieszkaniowych, energetycznych i profilaktyki
      |___Nabór na stanowisko pracownik socjalny
      |___ drugi nabór na stanowisko opiekunka środowiskowa
      |___nabór na stanowisko opiekunka środowiskowa
      |___Nabór na stanowisko asystenta rodziny w ramach projektu " MOCne więzi"
      |___
|___Projekty
      |___INFORMACJE O PROJEKTACH
|___Wyniki naborów
      |___informacja o wynikach naboru opiekunka środowiskowa- nabór z dnia 08.10.2018
      |___informacja o wynikach naboru na referenta ds. dodatków mieszkaniowych, energetycznych i profilaktyki z dnia 30.08.2018
      |___informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownik socjalny z dnia 06.08.2018
      |___informacja o wynikach naboru opiekunka środowiskowa- nabór z dnia 21.05.2018
      |___informacja o wynikach naboru opiekunka środowiskowa- nabór z dnia 24.04.2018
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ( RODO )
|___Informacje ogólne
|___Klauzule informacyjne
POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020- PODPROGRAM 2018
|___Informacje ogólne
|___Informacje o wydawaniu żywności