Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

I N F O R M A C J A

DOKUMENTY POTRZEBNE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

w okresie świadczeniowym 2017/2018:

  • zaświadczenie o bezskuteczności prowadzonego postępowania egzekucyjnego za ostatnie 2 miesiące + zaświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2016r. (od Komornika Sądowego) bądź informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności,
  • kserokopia aktu małżeństwa (przy zmianie nazwiska),
  • zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego (lub dzierżawy) w ha przeliczeniowych,
  • odpis prawomocnego wyroku zasądzającego alimenty (potwierdzony przez sąd),
  • zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej dla osób powyżej 18 roku życia potwierdzające naukę,
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu),
  • w przypadku rozliczenia dochodów za 2016r. i rozliczenia od dochodu ulgi na dzieci kserokopia PIT –UZ, PIT/O
  • w przypadku utraty dochodu: świadectwo pracy, PIT-40, PIT-37, PIT-11 z rozliczenia za 2016r.

( jeżeli w rozliczeniu rocznym było wykazane źródło dochodu z umowy zlecenia lub umowy o dzieło- kserokopie tych umów), zaświadczenie o wyrejestrowaniu działalności, decyzja o utracie renty, zasiłku dla bezrobotnych),

  • w przypadku uzyskania dochodu: umowa o pracę, decyzja z PUP o przyznaniu zasiłku, dochód brutto/netto za drugi przepracowany miesiąc, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, decyzja ZUS o przyznaniu renty/emerytury

 

UWAGA!

  • W przypadku każdej zmiany mającej wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zmieniającej dochód rodziny (przychód i utrata dochodu) należy niezwłocznie powiadomić OPS i potwierdzić odpowiednimi dokumentami.

 

UWAGA

Kompletny wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego składa się w OPS w Sobótce.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione są od kryterium dochodowego i przysługują wówczas, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza miesięcznie kwoty 725 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł na jedno dziecko

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Cieciora 20-07-2017 09:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-07-2017
Ostatnia aktualizacja: - 20-07-2017 09:13