Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

 
 
 

Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce jest budżetową jednostką organizacyjną Gminy Sobótka, utworzoną celem realizacji własnych i zleconych Gminie zadań z zakresu pomocy społecznej.


Do zadań Ośrodka należą w szczególności:

 • tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Sobótka;
 • zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin poprzez świadczenie usług oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych przepisami o pomocy społecznej;
 • dokonywanie analiz i ocen zjawisk rodzących potrzebę świadczenia pomocy społecznej;
 • praca socjalna, rozumiana jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi;
 • współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi w zakresie rozwijania w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania problemów oraz inspirowanie działań zapobiegających konieczności korzystania przez osoby i rodziny ze świadczeń pomocy społecznej;
 • organizowanie różnorodnych form pomocy, a także udział w rozwijaniu infrastruktury odpowiadającej zmieniającym się potrzebom społecznym;
 • współdziałanie z organizacjami społecznymi, kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami w zakresie zadań realizowanych przez OPS;
 • realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.


  Ośrodek realizuje również zadania wynikające z innych ustaw:
 1. ustalanie, przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
 2. ustalanie, przyznawanie i wypłacanie dodatków energetycznych na podstawie ustawy prawo energetyczne,
 3. ustalanie, przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych,
 4. zadania w zakresie prowadzenia postępowań wobec zobowiązanych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja prowadzona przez komornika sądowego jest bezskuteczna,
 5. zadania w zakresie przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego w przypadku bezskuteczności egzekucji oraz podejmuje działania wobec dłużników alimentacyjnych,
 6. potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 7. zadania Gminy wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 8. zadania Gminy wynikające z ustawy przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 9. zadania Gminy wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
 10.  zadania Gminy wynikające z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 11.  zadania Gminy wynikające z gminnego programu przeciwdziałania narkomanii,
 12.  zadania Gminy wynikające z ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
 13.  zadania Gminy wynikające z ustawy o systemie oświaty – w zakresie prowadzenia postępowań w sprawie przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym”,
 14. koordynacja zadań z zakresu pomocy społecznej, wsparcia dla osób w wieku emerytalnym, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wynikających z programu współpracy Gminy Sobótka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego,
 15. promocja i organizacja wolontariatu,
 16. ośrodek realizuje również projekty współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Do wydawania indywidualnych decyzji administracyjnych w sprawach należących do przedmiotu wszystkich działań Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobótce upoważniony jest Dyrektor. Ośrodek Pomocy

Społecznej załatwia sprawy w oparciu o Kodeks Postępowania Administracyjnego z uwzględnieniem szczegółowych unormowań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alina Polak 12-07-2011 10:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-07-2011
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Dwornik- Piszczałka 27-01-2023 13:54