Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Definicja zjawiska przemocy w rodzinie


Przemoc to intencjonalne działanie lub zaniechanie jednej osoby wobec drugiej, które wykorzystując przewagę sił narusza prawa i dobra osobiste jednostki, powodując cierpienia i szkody.

O przemocy możemy mówić wtedy, gdy zostaną spełnione 4 warunki:

- Jest to intencjonalne działanie lub zaniechanie działania

- Jedna osoba ma wyraźną przewagę nad drugą

- Działanie lub zaniechanie jednej osoby narusza prawa i dobra osobiste drugiej

- Osoba, wobec której stosowana jest przemoc, doznaje cierpienia i szkód fizycznych i psychicznych  

 

Rodzaje przemocy


Fizyczna - naruszanie nietykalności fizycznej.

Psychiczna - naruszenie godności osobistej.

Seksualna - naruszenie intymności.

Ekonomiczna - naruszenie własności.

Zaniedbanie - naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich.

Fizyczna - naruszanie nietykalności fizycznej. Przemoc fizyczna jest intencjonalnym zachowaniem powodującym uszkodzenie ciała lub niosącym takie ryzyko, np.: popychanie, szarpanie,ciągnięcie, szturchanie, klepanie, klapsy, ciągnięcie za uszy, włosy, szczypanie,, kopanie, bicie ręką, pięścią, uderzenie w twarz - tzw. „policzek", przypalanie papierosem, duszenie, krępowanie ruchów, itp.;

Psychiczna - naruszenie godności osobistej. Przemoc psychiczna zawiera przymus i groźbynp.: obrażanie, wyzywanie, osądzanie, ocenianie, krytykowanie, straszenie, szantażowanie, grożenie, nieliczenie się z uczuciami, krzyczenie, oskarżanie, obwinianie, oczernianie, krzywdzenie zwierząt, czytanie osobistej korespondencji, ujawnianie tajemnic, sekretów, wyśmiewanie, lekceważenie, itp.;

Przemoc psychiczna jest najczęstszą formą przemocy i jest trudna do udowodnienia.

Seksualna - naruszenie intymności. Przemoc seksualna polega na zmuszanie osoby do aktywności seksualnej wbrew jej woli, kontynuowaniu aktywności seksualnej, gdy osoba nie jest w pełni świadoma, bez pytania jej o zgodę lub gdy na skutek zaistniałych warunków obawia się odmówić. Przymus może polegać na bezpośrednim użyciu siły lub emocjonalnym szantażu.Np.: wymuszanie pożycia, obmacywanie, gwałt, zmuszanie do niechcianych praktyk seksualnych, nieliczenie się z życzeniami partnerki/partnera, komentowanie szczegółów anatomicznych, ocenianie sprawności seksualnej, wyglądu, itp.;

Ekonomiczna - naruszenie własności. Przemoc ekonomiczna wiąże się celowym niszczeniem czyjejś własności, pozbawianiem środków lub stwarzaniem warunków, w których nie są zaspokajane niezbędne dla przeżycia potrzeby. Np.: niszczenie rzeczy, włamanie do zamkniętego osobistego pomieszczenia, kradzież, używanie rzeczy bez pozwolenia, zabieranie pieniędzy, przeglądanie dokumentów, korespondencji, dysponowanie czyjąś własnością, zaciąganie pożyczek „na wspólne konto", sprzedawanie osobistych lub wspólnych rzeczy bez uzgodnienia, zmuszanie do spłacania długów, itp.

Zaniedbanie - naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich. Jest formą przemocy ekonomicznej i oznaczanp.: nie dawanie środków na utrzymanie, pozbawianie jedzenia, ubrania, schronienia, brak pomocy w chorobie, nie udzielenie pomocy, uniemożliwianie dostępudo miejsc zaspokojenia podstawowych potrzeb: mieszkania, kuchni, łazienki, łóżka, itp.;

 

FORMY I SKUTKI PRZEMOCY W RODZINIE

 

RODZAJE PRZEMOCY

FORMY PRZEMOCY

SKUTKI PRZEMOCY

PRZEMOC FIZYCZNA

- szarpanie

- kopanie

- popychanie

- obezwładnianie

- duszenie

- odpychanie

- przytrzymywanie

- policzkowanie

- szczypanie

- bicie otwartą ręką, pięściami, różnymi przedmiotami,

- przypalanie papierosem,

- polewanie substancjami żrącymi,

- użycie broni

- nieudzielenie niezbędnej pomocy

- bezpośrednie- uszczkodzenie ciała,- urazy, rany, złamania, stłuczenia, zadrapania, siniaki, poparzenia

- następujące skutki- choroby w wyniku powikłań i stresu, zespół stresu pourazowego, życie w chronicznym stresie, poczuciu zagrożenia, strachu, lęku, napady paniki, bezsenność, zaburzenia psychosomatyczne itp. 

PRZEMOC PSYCHICZNA

- wyśmiewanie opinii, poglądów, przekonań, religii, pochodzenia

- narzucanie swojego zdania, poglądów

- stałe ocenianie

- krytyka

- wmawianie choroby psychicznej

- izolowanie, kontrolowanie

- ograniczanie kontaktów z innymi ludźmi

- wymuszanie posłuszeństwa i podporządkowania

- ograniczenie snu, pożywienia i schronienia

- używanie wulgarnych epitetów

- poniżanie, upokarzanie, zawstydzenie,

- stosowanie gróźb, szantażowanie itp.  

- zniszczenie poczucia mocy sprawczej ofiary, jej poczucia własnej wartości i godności, uniemożliwienie podjęcia jakichkolwiek działań niezgodnych z zasadą posłuszeństwa, osłabienie psychicznych i fizycznych zdolności stawiania oporu oraz wyrobienie przekonania o daremności jego stawiania, odizolowanie od zewnętrznych źródeł wsparcia całkowite uzależnienie ofiary od prześladowcy, stały strach i utrata nadziei, choroby psychosomatyczne, ciągły stres, zaburzenia snu, itp.

PRZEMOC SEKSUALNA

- gwałt

- wymuszanie pożycia seksualnego,

- nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych,

- zmuszanie do seksu z osobami trzecimi,

- sadyzm w pożyciu,

- wyśmiewanie wyglądu, ciała i krytyka zachowań seksualnych, itp.

- obrażenia fizyczne

- ból, cierpienie

- obniżona samoocena i poczucie własnej wartości

- utrata poczucia atrakcyjności i godności

- zaburzenia seksualne, oziębłość,

- zamknięcie się ( lęk, strach, unikanie seksu)

- uogólniona niechęć obawa do przedstawicieli płci sprawcy przemocy itp.

PRZEMOC EKONOMICZNA

- okradanie,

- zabieranie pieniędzy,

- nie łożenie na utrzymanie,

- uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej,

- niezaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny,

- szantażowanie,

- zaciąganie długów i kredytów bez zgody współmałżonka, zmuszanie do pożyczek,

- uniemożliwianie korzystania z pomieszczeń niezbędnych do zaspakajania potrzeb (kuchnia, łazienka)

- całkowita zależność finansowa od partnera,

- niezaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych,

- bieda,

- zniszczenie poczucia własnej godności i wartości,

- znalezienie się bez środków do życia 

 

.żródło Niebieska Linia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alina Polak 12-07-2011 12:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alina Polak 12-07-2011
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Cieciora 26-05-2015 08:06